Tokyo with my family : Day 2

เริ่มต้นวันที่สอง

หลังจากพักผ่อนกันเรียบร้อย วันนี้เป้าหมายก็คือเดินเล่นในตัวเมืองโตเกียว หลักๆ คือฮาราจูกุ ชินบุยะ ชินจูกุ ก็เริ่มต้นด้วยฮาราจูกุกันก่อนเลยแต่เนื่องจากตื่นสายกว่าจะออกจากที่พักก็ล่อไปสิบโมงแล้ว ฮาราจูกุวันนี้ คนไม่ค่อยเยอะเท่าไร เนื่องด้วยคงไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ด้วย

DSC_0157

ถนนทาเคชิตะ ณ ฮาราจูกุ

Continue reading

Advertisements